• Kwalifikacja INF.02.: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. 

      Kwalifikacja INF.03.: Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.